Matsvinn i dagligvarebransjen

Throw No More har som mål å bidra til å redusere matsvinnet i dagligvarebransjen. Det gjør vi ved å gi forbrukere et verktøy som gjør at de kan holde oversikt over nedprisede varer med kort holdbarhet, i butikker i nærheten. På den måten kan forbrukere planlegge innkjøp, handle varene og hjelpe butikkene med å redusere sitt matsvinn. Butikkene slipper å kaste maten, kundene sparer penger og miljøbelastningen synker med mindre matsvinn. Det er vinn-vinn-vinn! Men hvorfor trenger vi å redusere matsvinnet i dagligvarebransjen? 

 

Mye matsvinn, men synkende

Nye tall fra Norsus og Matvett viser at vi kastet minst 417 000 tonn spiselig mat i Norge i 2019. Det vil si at vi kaster 78 kg per innbygger i året, og slipper ut klimagasser tilsvarende 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det kan man si fordi produksjon, bearbeiding, innpakking, distribusjon og salg av mat krever store mengder ressurser. Både i form av blant annet penger, arbeidskraft, vann, arealer og materialer. Og hvis ikke maten blir spist, er alle disse ressursene brukt forgjeves, slik at vi må produsere mer mat. Matsvinnet i dagligvarebransjen ligger nå på 63 150 tonn i året. Det positive er at svinnet i dagligvarebransjen er redusert med 14% siden 2015, beregnet utifra tonn. Den største grunnen til at mat kastes i dagligvarebutikkene er kort holdbarhetsdato eller redusert kvalitet på ferske varer. De viktigste tiltakene for å få til denne reduksjonen har vært nedprising av mat med kort holdbarhet, og bedre rutiner rundt bestilling og prognoser. 

reduser matsvinn med Throw No More

Hvordan Throw No More bidrar

Throw No More skal bidra til å redusere matsvinnet ved å være butikkvinduet for nedprisede varer med kort holdbarhet. Slik at enda flere av varene som blir priset ned, faktisk blir solgt. I tillegg vil vi øke engasjementet rundt nedpriset mat og matsvinn, og påvirke holdninger og adferd både i butikkene og hos forbrukerne, i positiv retning. Ved å følge med på hvilke varer som prises ned og selges kan butikkene også bedre rutinene rundt bestilling og prognoser, noe som er helt nødvendig for å redusere matsvinnet. 

Siden oppstart med 17 Joker-butikker våren 2020, til starten på 2021 med 493 butikker fra Joker og SPAR, er det solgt 430 tonn mat som er vist frem i Throw No More-appen. Det er fortsatt en lang vei å gå, og mange mulige løsninger for å redusere svinnet. Vi som forbrukere kaster faktisk aller mest. Så om alle bidrar litt både hjemme, i butikken eller ute på serveringssteder, så kommer vi raskere til målet sammen. Nemlig å redusere matsvinnet med 50% innen 2030.

 

Last ned app for iOS her 

Last ned app for Android her

 

Les våre beste matreddertips her

Få tips for å slippe å kaste tørt brød her

 

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?