Brukervilkår for Throw No More-appen

Sist endret: 14.06.2021

 

Disse brukervilkårene må ses i sammenheng med Throw No More sin Personvernerklæring. Dette skjemaet ligger tilgjengelig under fanen «personvern og sikkerhet» i applikasjonen, eller på våre nettsider. Begge skjemaene må bekreftes for å kunne benytte seg av tjenesten.

 

1. Formålet med Throw No More-appen

Throw No More-appen (heretter “tjenesten”) er en digital tjeneste som gir sluttbrukerne (heretter “brukerne”) oversikt over hva dagligvarebutikker (heretter “butikkene”) har av varer til nedsatt pris, enten fordi de nærmer seg utløpsdato eller fordi de av andre grunner ikke kan selges til full pris. Formålet med tjenesten er å redusere matsvinnet til dagligvarebutikker, ved å gi brukerne oversikt over disse varene. Brukerne kan dermed gå til butikken og kjøpe de nedsatte varene som ligger ute i appen. På denne måten blir flere av disse varene solgt i stedet for å ende som matsvinn.

 

1.1 Slik fungerer tjenesten

  • Brukeren laster ned tjenesten (appen) i Google Play® eller AppStore®.
  •  Etter å ha bekreftet denne avtalen om brukervilkår og personvernserklæringen, og godkjent bruk at plassering får brukeren opp matbutikker i nærheten av seg.
  • Brukeren får opp butikkene som har nedsatte datovarer, og kan velge sine favorittbutikker.
  • Brukeren kan se hvilke datovarer butikkene har til nedsatt pris, med førpris, nåpris og antall varer igjen.
  • Deretter kan brukeren se butikken i kartet og få veibeskrivelse. Distansen er i luftavstand frem til brukeren trykker på «Naviger med kart». Derfor kan distansen til butikken variere fra distansen i tjenesten til brukeren er inne i kartet med veibeskrivelse.
  • Til slutt kan brukeren gå til butikken og kjøp varene til nedsatt pris, og unngå at de havner i søpla.

 

2. Juridisk eierskap

Appen Throw No More ivaretas av Throw No More AS, heretter kalt «Throw No More».
Organisasjonsnummer: 917245444. Adresse: Technopolis Fornebu, Martin Linges vei 17 – 25, 1364 Fornebu.

 

3. Rettigheter til Throw No More

Throw No More og dets tjenester, innhold, redaksjonelt innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Throw No More AS.

 

4. Bruk av tjenesten

4.1: Kostnader ved bruk
Det er ingen kostnader ved bruk av appen utenom bruk av mobil og mobildata. For å benytte tjenesten kreves det tilgang til internett, denne bruken faktureres via mobiltilbyder og er utenfor Throw No Mores ansvarsområde. Prisen på datatrafikk avhenger av mobilabonnement og kan variere fra tilbyder til tilbyder.

 

4.2: Tilgang til tjenesten
Tjenesten vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Dersom feil oppstår i et tidsrom med ubetjent drift, dvs. utenfor vanlig arbeidstid, kan det skje at feilretting ikke blir igangsatt før neste arbeidsdag. Tidsbegrensning for feilretting avhenger av hvor kritisk feilen er. Tjenesten kan bli tatt ned uten varsel for vedlikehold.

 

4.3 Atferd i butikk
Ved handel av varer i butikk som følge av bruk av tjenesten ber Throw No More om at brukeren viser respekt for butikkens andre kunder og ansatte.

 

5. Ansvarsbegrensning

5.1: Transaksjon
Throw No More er ikke part i transaksjonen av varer mellom kjøper (bruker) og selger (butikk). Salget av mat foregår i henhold til forretningens kjøpsbetingelser.

 

5.2: Tilgjengelige varer
Throw No More er ikke ansvarlig for tilgjengelighet av produkter i butikk. Vi etterstreber at antall produkter som ligger ute i appen til enhver tid stemmer med butikkens varedata. Vi kan derimot ikke sikre at andre kunder i butikken har varene i sin kurv.

 

5.3: Varens tilstand
Throw No More er ikke ansvarlig for varens tilstand da brukeren kommer til butikk. Butikkene forholder seg til sine regelverk rundt nedprisede varer, uavhengig av Throw No More sin tjeneste. Throw No More vil ikke på noen måte håndtere eller ha ansvar for produksjon, lagring, ingredienser, allergier, emballasje, behandling, kjøp, salg eller annen håndtering av produkter.

Eventuelle klager på varens tilstand må derfor rettes til butikken, men Throw No More ber igjen om at brukeren viser respekt for butikkene og deres ansatte.

 

5.4: Tjenesteytelse
Tjenesten er underlagte strenge sikkerhetskrav og krav til tjenesteytelse. Likevel kan ikke Throw No More garantere at tjenesten til enhver tid er feilfri eller tilgjengelig for brukeren.

Throw No More er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved tjenesten hvis slik svikt er forårsaket av omstendigheter utenfor Throw No More sin kontroll. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, forstyrrelser i driften av tjenesten eller tilknyttede butikker som følge av lovgivning, statlige eller offentlige myndigheter, krigshandlinger, terrorisme, streiker, fysiske blokader, pandemier og naturkatastrofer.

 

6. Endring av brukervilkår

Oppdaterte brukervilkår ligger til enhver tid tilgjengelig i appen under “brukervilkår” og på våre nettsider – link. Brukeren vil få varsel ved åpning av tjenesten om brukervilkår er endret.

 

7. Øvrige bestemmelser

Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

 

 

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?