om throw no more

Vi er ledende på matsvinn i dagligvare!

Selg mer nedprisede varer med Throw No More

Med Throw No More kan du gi kundene dine oversikt over hva din butikk har til nedsatt pris, enten fordi de nærmer seg utløpsdato eller fordi de av andre grunner ikke kan selges til full pris. Dette gjør det mulig for kundene å planlegge innkjøp av varer til en god pris, og bidra til mindre matsvinn. Du gjør en god deal – for din butikk, for kunden, og for miljøet.

Hvorfor?

I matbutikkene kastes det over 60 000 tonn med mat hvert år. Dette er problematisk fordi det betyr at vi bruker unødvendige ressurser og bidrar til unødvendig miljøbelastning for kloden, ved å produsere og distribuere mat som ikke blir spist. Dagligvarebransjen har et ansvar i henhold til Bransjeavtalen for matsvinn om å bidra til å halvere matsvinnet i 2030 sammenlignet med 2015. Throw No More gir kunden oversikt over matvarer som nærmer seg dato, slik at disse enklere blir solgt. Vi gjør det enklere for din butikk å bidra til å nå dette målet.

Finn ut mer om løsningen

I Norge kastes det over 417 000 tonn mat hvert år. Med Throw No More-appen håper vi du vil bli med å få til en dramatisk endring.

TNM Statistikk

Vi ønsker å jobbe med reduksjon av matsvinn tidlig i verdikjeden. Derfor bruker vi data på nedpriset og solgt, eller svinnet mat, til å gi deg god oversikt og prognoser. Slik kan du enklere redusere svinnet og øke lønnsomheten! Derfor er vi i gang med utviklingen av TNM statistikk, et enkelt verktøy for både kjedene og butikkene. Sammen skal vi sørge for å kunne si farvel til matsvinnet i dagligvarebransjen!

Forberedt på fremtiden

Throw No More er et teknologiselskap som tenker fremover! Vi ser for oss en grønn verden, hvor vareflyten i dagligvarebransjen fungerer så godt at matsvinnet er minimalt. Vi benytter maskinlæring og kunstig intelligens (AI) for å dra best mulig nytte av innsikten vi får på varer som står i fare for å bli kastet.

Vi gleder oss til å se fremgangen på teknologi i dagligvarebransjen. Derfor er vi forberedt på ny teknologi som 2D koder og dynamisk nedprising, slik at TNM kan automatisere prosessen for din butikk! 

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?