svar på ofte stile spørsmål

Ofte stilte spørsmål fra forhandlere

Din butikk bør samarbeide med Throw No More av flere gode grunner:

1. Effektivitet: Vår app lar deg få tilgang til en effektiv og brukervennlig løsning på rekordtid – vanligvis innen 3-4 uker. Dette betyr at du raskt kan begynne å dra nytte av våre tjenester uten unødvendig ventetid.

2. Skreddersydd prising: Vi tilbyr individuelt prisede lisenser, med en startpris på rundt 1000 kr per måned. Dette sikrer at du kun betaler for det du trenger, og gir deg den beste verdien for din investering.

3. Fleksibilitet: Prisen avhenger av flere faktorer, inkludert antall butikker i avtalen, avtalens varighet, og eventuelle tilleggsløsninger som er nødvendige for å oppfylle dine behov. Dette gjør at du kan tilpasse løsningen etter din virksomhetens spesifikke krav og budsjett.

4. Avkastning på investeringen: Våre kunder rapporterer at investeringen i Throw No More sin løsning typisk er inntjent innen 3-4 måneder. Dette betyr at samarbeidet med oss ikke bare er økonomisk lønnsomt, men også bidrar til en bærekraftig fremtid for miljøet.

5. Profesjonell støtte: Vi er her for å hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra implementering til daglig bruk. Vår dedikerte kundesupport er tilgjengelig for å sikre at du får den beste opplevelsen med våre tjenester.

Samlet sett gir samarbeidet med Throw No More din butikk en mulighet til å effektivisere driften, spare penger og bidra til en grønnere fremtid. Ta kontakt med oss i dag for å komme i gang og oppdag hvordan vi kan hjelpe din virksomhet å blomstre!

Samarbeidet med Throw No More kan gi din butikk flere verdifulle fordeler:
 
1. Økonomisk lønnsomhet: Ved å implementere vår løsning kan din butikk oppnå betydelige kostnadsbesparelser på sikt. Med våre effektive verktøy for håndtering av overskuddslager og reduksjon av svinn, kan du redusere tapene og øke lønnsomheten.
 
2. Bærekraftig omdømme: Å ta grep for å redusere svinn og bidra til en mer bærekraftig fremtid kan styrke ditt omdømme som en samfunnsansvarlig bedrift. Dette kan tiltrekke seg bevisste forbrukere som verdsetter virksomheter som tar miljøhensyn.
 
3. Bedre kundeopplevelse: Ved å tilby friske produkter og redusere matsvinn, kan din butikk øke kundetilfredsheten og lojaliteten. Kunder vil sette pris på din innsats for å sikre at de får høykvalitetsvarer samtidig som dere tar vare på miljøet.
 
4. Effektiv ressursutnyttelse: Ved å integrere vår løsning i din virksomhet, kan du optimalisere bruken av ressurser som tid, ansatte og materielle ressurser. Dette kan resultere i økt produktivitet og bedre ressursutnyttelse i butikken.
 
5. Mulighet for vekst og innovasjon: Ved å investere i innovative løsninger som våre, viser din butikk at dere er åpne for forandring og innovasjon. Dette kan åpne opp for nye muligheter og bidra til vekst og suksess på lang sikt.
 
Samlet sett kan samarbeidet med Throw No More bidra til å skape en mer lønnsom, bærekraftig og kundevennlig butikk som er rustet for fremtiden. Ta kontakt med oss i dag

Nei, Throw No More sin løsning er designet for å være enkel å implementere og bruke, og den krever ikke nødvendigvis mer arbeid for de ansatte. Tvert imot, vår løsning er utviklet for å effektivisere prosesser og redusere arbeidsbyrden.

Ved å integrere vår løsning i din virksomhet, kan du oppnå følgende fordeler for de ansatte:

1. Automatisering av prosesser: Vår løsning automatiserer mange av de manuelle oppgavene knyttet til håndtering av overskuddslager og reduksjon av matsvinn. Dette frigjør tid for de ansatte til å fokusere på andre viktige oppgaver i butikken.

2. Enkelhet i bruk: Throw No More sin app er designet for å være brukervennlig og intuitiv, slik at de ansatte raskt kan lære seg å bruke den uten behov for omfattende opplæring. Dette gjør det enkelt for alle ansatte å bidra til effektiviteten i prosessen. Ved full-integrasjon til Throw No More – vil det ikke være noe ekstra arbeid for de ansatte. Varene prises ned med butikkens håndterminal og går automatisk ut i appen.

3. Real-time informasjon: Ved å integrere vår løsning med butikkens datasystem, får de ansatte tilgang til nøyaktig og oppdatert informasjon om tilgjengelige produkter og overskuddslager i sanntid. Dette gjør det lettere å ta informerte beslutninger og redusere svinn.

4. Bedre ressursutnyttelse: Ved å eliminere unødvendig svinn og optimalisere bruken av ressurser, kan de ansatte oppleve en mer effektiv og produktiv arbeidsplass. Dette kan bidra til å redusere stress og øke trivselen blant de ansatte.

Samlet sett er Throw No More sin løsning designet for å gjøre arbeidsdagen enklere og mer effektiv for de ansatte, og den krever ikke nødvendigvis mer arbeid fra deres side. Tvert imot kan den bidra til å frigjøre tid og ressurser som kan brukes på andre viktige oppgaver i butikken. Ta kontakt med oss i dag

Er din butikk en Joker- eller Nærbutikk? Ta kontakt med din driftsjef og se om du har riktig utstyr til å bli med i kampen mot matsvinnet!

Andre interesserte kan ta kontakt med oss her om du vil bli en del av løsningen

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?