svar på ofte stile spørsmål

Personvernerklæring

Sist oppdatert 24.11.21

Denne personvernerklæringen tar for seg hvordan Throw No More AS, organisasjonsnummer 917245444 (heretter “TNM” eller “vi”) behandler personopplysninger. TNM er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger fra vår hjemmeside, appen Throw No More (heretter omtalt som “Tjenesten”) i AppStore® og Google Play® og for TNMs interne bruk. Når du bruker våre tjenester stoler du på oss med din personlige informasjon. Vi tar dette ansvaret svært alvorlig og vi vil gjøre vårt beste for å passe på dine personopplysninger og sørge for at du har kontroll.

Ved å bruke Tjenesten godkjenner du denne personvernerklæringen samt våre Vilkår og betingelser. Ved spørsmål vedrørende TNMs behandling av personvernopplysninger kan TNM kontaktes:

Throw No More
Org nr: 917 245 444
https://thrownomore.no/kontakt-oss/

1. Definisjoner

Personopplysninger: informasjon som kan linkes direkte eller indirekte til en person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Informasjon om IP adresse og brukeratferd ved bruk av Tjenesten kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger.

Avidentifiserte opplysninger: personopplysninger som ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Behandling: Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring.

Behandlingsansvarlig: Den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

2. Dine rettigheter

TNM skal svare på henvendelser fra brukere om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 26, 27 og 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen.

Dersom TMN ikke kan svare på henvendelser innen fristen, skal det gis et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Brukere kan utøve rettighetene sine beskrevet under i dette kapittelet ved å sende en E-post til support@thrownomore.zendesk.com.

3. Hva slags opplysninger samler TNM inn?

For å gi deg best mulig brukeropplevelse krever appen noe personlig identifiserbar informasjon. Når du registrerer deg i appen gir du oss frivillig personopplysninger som navn, mail og alder. Du har tilgang til og kan endre denne informasjonen når som helst under innstillinger. Vi samler også inn aggregert og anonym brukerdata om bruken av appen. All data blir lagret i EU og eies av TNM.

3.1. Google Maps

TNM bruker Google Maps og dens API for å vise relevante butikker i et kart. Din posisjonsdata linkes med apparatet du bruker. Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger relatert til stedsdata er artikkel 6 (1) (b) i Personvernforordningen (General Data Protection Regulation): behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Avtalen i dette tilfellet er for Tjenesten. Dersom den registrerte ikke oppgir disse opplysningene, eller motsier seg at de blir behandlet, kan ikke avtalen oppfylles. Et alternativ til å dele posisjonsdata er å legge inn postkode. Dette lar deg bruke appen og se butikkene uten å godkjenne deling av posisjon.

3.2. Google Firebase

TNM bruker Google Firebase til å sende meldinger om oppdateringer. Dette er ikke synlige push-varsler, men datameldinger som sendes til Tjenesten når innholdet skal oppdateres. Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger via Google Firebase er artikkel 6 (1) (b) i Personvernforordningen (General Data Protection Regulation): behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Avtalen i dette tilfellet er for Tjenesten. Dersom den registrerte ikke oppgir disse opplysningene, eller motsier seg at de blir behandlet, kan ikke avtalen oppfylles.

3.3. Facebook og Google
I tillegg til å logge inn med mail kan du logge inn på Tjenesten via Facebook eller Google (eksterne tjenester). Når du logger inn via en konto fra en ekstern tjeneste kan vi innhente personopplysningene du har gitt til den eksterne tjenesten. For eksempel hvis du logger inn gjennom Facebook godtar du at vi kan hente personopplysninger fra din Facebookprofil som er godtatt i Facebooks brukervilkår, slik som mailadresse og profilbilde. Hvis du ikke ønsker å gi oss denne informasjonen er du nødt til å endre innstillingene på kontoen i den eksterne tjenesten.

3.4. Push-varsler
Når du registrerer en konto hos oss får du valg om å motta kunngjøringer om oss og våre tjenester via mail eller push-varsler. Dersom du godtar slike meldinger kan vi bruke dine personopplysninger og annen informasjon for å kommunisere med deg. Du kan endre kommunikasjonskanaler når som helst under innstillinger.

Det kan hende vi må bruke dine personopplysninger ved eventuelle henvendelser fra deg om tekniske problemer, online tjenester eller produktinformasjon. Dette inkluderer tilgang til kontoen din for å kunne assistere ved tekniske problemer.

Merk at vi kan sende deg varsler knyttet til ytelsen av våre tjenester, uavhengig av dine innstillinger for mail og push-varsel. Dette kan være varsler som for eksempel endringer i våre Vilkår og betingelser eller vår personvernerklæring.

4. Hvor vi lagrer personopplysninger og hvor lenge vi lagrer de

Informasjonen som vi henter fra deg blir lagret i det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), men kan også bli overført og bearbeidet i land utenfor EØS. Enhver slik overføring av dine personopplysninger vil foregå i tråd med gjeldende lovverk. TNM lagrer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for legitime formål eller for å levere tjenesten til brukerne, i tråd med gjeldende lovverk. TNM sletter all informasjon når du sletter kontoen din fra appen.

5. Endringer i denne erklæringen

Dersom vår personvernerklæring blir endret en gang i fremtiden kommer vi ikke til å redusere dine rettigheter uten ditt samtykke. Vi oppgir alltid dato på når de siste endringene har blitt publisert. Hvis endringene er av stor betydning vil vi gi tydelig beskjed, for eksempel via mail. Vennligst kom tilbake med jevne mellomrom for å holde deg informert om oppdateringer eller endringer i denne personvernerklæringen.

6. Tilsynsmyndighet

Datatilsynet i Norge fører tilsyn med Throw No More. Innsigelser kan rettes til Datatilsynet under:

● Web: www.datatilsynet.no
● E-post: postkasse@datatilsynet.no
● Telefon: +47 22 39 69 00
● Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo