Hva er bransjeavtalen?

Lurer du på hva Bransjeavtalen egentlig er og hva det innebærer? Her er avtalen kort fortalt:

 

Bransjeavtalen ble inngått av regjeringen og den norske matbransjen i 2017.

Avtalen er en konsekvens av de 17 målene for bærekraftig utvikling som ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015.

Hovedmålet er å redusere Norges matsvinn med 50 prosent innen 2040 og 15 prosent innen 2020.

Begrepet matsvinn betyr mye mer enn at mat havner i søpla. Det er tap av ressurser og verdier gjennom hele verdikjeden. Fra maten dyrkes til den serveres går den gjennom flere ledd som både påvirker miljø og økonomi. Dyrking av mat krever store landområder og naturresurser. Transport av mat krever mye energi og klimagassutslipp. Når maten så ender opp med å bli kastet har vi med andre ord sørget for at all arbeidskraften og utslippene har vært totalt unødvendige.

 

Norge henger etter med reduseringen av matsvinn

Dessverre viser den siste rapporten fra regjeringen at vi kun klarte å redusere 10 prosent matsvinn fra 2015 til 2020.

I 2020 ble 453 650 tonn spiselig mat ble kastet i Norge. Det er med andre ord en lang vei igjen å gå.

Det er mange som har ansvar for å redusere matsvinnet. Rapporten trekker fram disse aktørene i verdikjeden:

-jordbruk

-sjømatindustri

-matindustri

-grossist

-dagligvare

-servering

-kiosk, bensin- og servicehandel

-offentlig sektor

-husholdning

Bransjeavtalen skal sørge for å innføre tiltak, utvikle løsninger og øke kunnskap om matsvinn til alle disse aktørene.

Under matsvinnkonferansen i desember var regjeringen ved godt håp om arbeidet. Det ble blant annet pekt på at det i dag er 107 bedrifter fra hele verdikjeden som er knyttet til avtalen og stadig flere som gjør en innsats for å rapportere og forebygge matsvinn.

 

Du kan bidra med Throw No More!

Det er viktig å huske på at vi som forbrukere også har et ansvar. Hvis alle gjør litt hver vil det kunne utgjøre mye til sammen. Se bare hvor mye matsvinn som har blitt redusert gjennom Throw No More appen hittil! Fra oppstarten i våren 2020 og ut 2021 har vi sammen reddet hele 1894 tonn med matvarer.

 

Har du ikke prøvd appen enda? Du kan laste den ned her.

 

 

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?