Fra matsvinn til matvinn

Visste du at summen av norsk matsvinn i løpet av ett år er nok til å mette 800 000 mennesker?  Svinnet skjer langs hele kjeden, og starter hos bonden og ender til slutt hos oss forbrukere. Vi forbrukere står faktisk for halvparten av dette matsvinnet. 

Dette har vi forpliktet oss til å gjøre noe med gjennom FNs bærekraftsmål. Ett av disse er delmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Dette innebærer blant annet å halvere matsvinn per person innen 2030. 

 

Et av de viktigste virkemidlene for å nå dette målet er bransjeavtalen inngått i 2017. Du kan lese mer om bransjeavtalen her. Dette er en frivillig avtale hvor 12 bransjeorganisasjoner og fem departement har forpliktet seg til å redusere matsvinn med 50% innen 2030. 

I tillegg til denne avtalen har vi i Norge en rekke organisasjoner som jobber for å bekjempe matsvinn. En av disse er Matsentralen. Matsentralen er et nettverk bestående av åtte matsentraler rundt om i Norge. Her omfordeler de overskuddsmat fra matvarebransjen til forskjellige ideelle organisasjoner. I 2021 har Matsentralen reddet 4268 tonn mat. Dette tilsvarer hele 8 millioner måltider! I tillegg til å bekjempe matsvinn, reduserer Matsentralen fattigdom og sult. 

Andre organisasjoner som Framtiden i våre hender har et eget prosjekt som heter Fra matsvinn til MatVinn. Her hjelper de kommuner med å redusere matsvinn gjennom workshops og foredrag. I en av MatVinn-kommunene kuttet de svinnet i sykehjem med 22%! 

Matvett.no er mat- og serveringsbransjen sitt eget selskap for å forebygge og redusere matsvinn. De jobber for å gjøre det enklere for alle aktører i bransjen å kaste mindre mat. Både ved å gi kunnskap til oss forbrukere, og ved å øke kunnskapsgrunnlaget til bedriftene i næringskjeden. I prosjektet KuttMatsvinn2020 har Matvett.no samarbeidet med serveringsbransjen over fire år for å redusere svinn. Dette samarbeidsprosjektet med 2500 serveringssteder har ført til en matsvinnreduksjon på 390 tonn, det tilsvarer hele 15%!

I følge matvett.no har alle matindustribedrifter som er tilknyttet til bransjeavtalen og har rapportert data, klart å redusere matsvinn med 15%. Her fremhever matvett at det er spesielt systematisk nedprising av varer med kort holdbarhet som har bidratt til reduksjonen. 

Ved å laste ned Throw No More-appen kan du få en oversikt over hvilke varer som snart går ut på dato og derfor er satt ned i pris. Som vi ser nytter samarbeid i kampen mot matsvinn. Bli med da vel!

 

Les mer om Matsentralen her.

Les mer om Framtiden i våre hender “Fra matsvinn til Matvinn” her.

Les mer om Matvett og KuttMatsvinn2020 her.

 

 Johanne Sofie Iversen, fornybar energi student

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?