Fem grunner til økte matpriser

Har du lurt på hvorfor matvareprisene har økt? Throw No More gir deg en kort og forenklet forklaring på hvorfor. I februar nådde verdens matvarepriser sitt høyeste nivå noensinne ifølge FNs matvareprisindeks. Selv om Norge er noe skjermet på grunn av stor grad av selvforsyning, har Teknisk beregningsutvalg anslått at matvareprisen vil stige mellom fire og fem prosent i 2022.

Du og jeg kaster mat til en verdi på 2330 kroner hvert år. Med økende matvarepriser vil dette tallet også øke. Det er mulig å begrense det økonomiske tapet ved å begrense matsvinn!

 

Dyrere mat

1. Jordbruksoppgjøret
Jordbruksoppgjøret er en årlig forhandling mellom staten og jordbruket i Norge. Her forhandles det hvor mye en bonde kan tjene på det å være bonde. Dette innebærer blant annet å finne en enighet om målpris. Målprisen er den maksimale prisen en bonde kan ta på maten han selger videre. Denne maksgrensen har økt i år. Bakgrunnen for dette er grunnet i at prisen på gjødsel har gått betraktelig opp på grunn av høye strømpriser og krigen i Ukraina.

 

2. Dagligvarekjedene
Det er dagligvarekjedene selv som bestemmer prisen for varene i butikken. Prisene blir påvirket av blant annet strøm og at arbeiderne må ha lønn.

I fjor fikk kjedene milliardbøter på grunn av samarbeid om pris på varer. Dette er noe politikerne og konkurransetilsynet forsøker å lage rammebetingelser for.

 

3. Næringsmiddelindustrien
For at maten skal bli klar til å selges i butikk må den blant annet vaskes, lages og pakkes. Store kostnadsøkninger i verdikjeden kan forklare prisøkningen.


4. Råvarekostnader
Markant økning i strømpriser, drivstoffpriser og følgelig gjødselpriser presser råvareprisene opp for bøndene, dagligvarekjedene og industrien.


5. Krigen i Ukraina
På tross av at maten du kjøper ikke alltid kommer fra Ukraina fører krigen med seg økte kostnader for strøm, drivstoff og til slutt mat.Ukraina er en viktig hveteprodusent og solsikkoljeprodusent. Når Ukraina sliter med eksporten påvirker dette naturligvis prisene i verden.

 

Les mer om det økonomiske tapet av matsvinn her. 

 

 Johanne Sofie Iversen, fornybar energi student

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?