Den internasjonale dagen mot matsvinn – 29. september 

Den 29 september er den internasjonale dagen mot matsvinn. Hva betyr dette for oss?

FNs mål for bærekraftig utvikling ble vedtatt av alle medlemslandene i 2015. Disse ble opprettet for å fungere som et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Dette innebærer 17 bærekraftsmål med 169 delmål. 

FNs bærekraftsmål nummer 12 har et delmål, 12.3, som er spesifikt rettet mot matsvinn. På bakgrunn av dette og for å understreke hvor viktig arbeidet for å redusere matsvinn er, ble det i 2019 opprettet en egen internasjonal dag for bekjempelsen mot matsvinn. 

FNs bærekraftsmål nummer 12 går ut på å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Delmål 12.3 sier at innen 2030 skal vi globalt halvere matsvinn per person. 

En tredjedel av all mat som er produsert kastes. Dette skjer i hele næringskjeden, fra sortering hos bonden, gjennom pakking, i butikk, på bordet hjemmet og til slutt i søpla. I husholdninger i Norge kaster hele 216 100 000 kg hvert år, dette er 40 kg mat per person. For å klare bærekraftsmålet betyr dette at alle må redusere matsvinnet sitt fra 40 kg til 20 kg. Per måned er dette ca 1,7 kg per person. 

Samtidig kaster norske butikker 67 400 000 kg med mat i året. Dette tilsvarer 16 850 elefanter. Hvis vi skulle samlet alle elefantene på en fotballbane, måtte vi hatt 919 fotballbaner for å få plass til alle. Det finnes enkle løsninger for å redusere dette tallet. Å kjøpe datovarer er en slik løsning. 

Joker og Spar samarbeider med oss i Throw No More for å redusere matsvinn. I 2021 ble 1 894 tonn med matsvinn reddet. Vi ser at flere og flere bruker Throw No More appen og sammen har vi redusert matsvinn med nesten 5% mer i år sammenlignet med fjoråret. Dette er takket være alle som handler “snart utgåtte varer” og dermed bidrar til å redusere matsvinn hos butikkene.

Vi i Norge med store ressurser har et ansvar for å redusere matsvinn. Dette er fordi ved å forhindre matsvinn kan vi bidra til å redusere fattigdom og sult i økonomisk framvoksende land, og i tillegg bidrar det i kampen mot klimaendringene.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

 

 Johanne Sofie Iversen, fornybar energi student

 

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?