Fra matsvinn til matvinn

Visste du at summen av norsk matsvinn i løpet av ett år er nok til å mette 800 000 mennesker?  Svinnet skjer langs hele kjeden, og starter hos bonden og ender til slutt hos oss forbrukere. Vi forbrukere står faktisk for halvparten av dette matsvinnet.  Dette har vi forpliktet oss til å gjøre noe med […]