Fem grunner til økte matpriser

Har du lurt på hvorfor matvareprisene har økt? Throw No More gir deg en kort og forenklet forklaring på hvorfor. I februar nådde verdens matvarepriser sitt høyeste nivå noensinne ifølge FNs matvareprisindeks. Selv om Norge er noe skjermet på grunn av stor grad av selvforsyning, har Teknisk beregningsutvalg anslått at matvareprisen vil stige mellom fire […]