Hvordan matsvinn truer humlene

De fleste har hørt om klimakrisen og hvordan dette påvirker oss og dyrene rundt oss, men vi står også overfor en naturkrise.   Naturkrisen innebærer en masseutryddelse av dyr og insekter og kan derfor føre til en kollaps av økosystemene og økosystemtjenestene. En av hovedårsakene bak denne utryddelsen er tap av leveområder og følgelig habitatfragmentering. […]