Hva er bransjeavtalen?

Lurer du på hva Bransjeavtalen egentlig er og hva det innebærer? Her er avtalen kort fortalt:   Bransjeavtalen ble inngått av regjeringen og den norske matbransjen i 2017. Avtalen er en konsekvens av de 17 målene for bærekraftig utvikling som ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Hovedmålet er å redusere Norges matsvinn med 50 […]